გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება

გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირებას. დეტალური პროექტების დამზადებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინებით.