არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურა ერთ-ერთი უძველესი და მზარდი მეცნიერაბაა, რომლის როლიც განუსაზღვრელად დიდია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენი არქიტექტორი, რომელიც არის გამოცდილი და სანდო სპეციალისტი, დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის დეტალური პროექტის დამზადებაში. ასევე დაგეხმარებით არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობაში და ვიქნებით თქვენ გვერდით პროექტის დამტკიცებამდე. ჩვენთან

გამიჯვნა - გაერთიანება

გამიჯვნა – გაერთიანება

კომპანია „აეროტექნოლოგი ჯორჯია“ გთავაზობთ გამიჯვნის ნახაზის დამზადებას, როგორც შიდა ფართის, ასევე საკადასტრო აზომვითი ნახაზის. გამიჯვნის ნახაზის დამზადების საჭიროება წარმოიშობა იმ შემთხვევებში, როდესაც კონკრეტული შიდა ფართი ან მიწის ნაკვეთი უნდა დაიყოს რამოდენიმე ნაწილად და დარეგისტრირდეს სხვადასხვა ადამიანზე. საკადასტრო გამიჯვნის ნახაზის დამზადებისას,

გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება

გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პროექტირებას. დეტალური პროექტების დამზადებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინებით.

დაკვალვა

დაკვალვა – საზღვრების დადგენა

დაკვალვა/დემარკაციის პროცედურა ძალზე საპასუხისმგებლო გეოდეზიური მომსახურებაა, რომელიც აუცილებელია განხორციელდეს უზუსტესად ამ საქმისთვის აპრობირებული გეოდეზიური აპარატურით. ჩვენ ვახორციელებთ შემდეგი ტიპის დაკვალვებს: 1) ნაკვეთის დაკვალვა. ასეთ დროს ხდება ნაკვეთის კუთხების წერტილების მოძიება და დაფიქსირება, იმ კონკრეტული წითელი ხაზის წერტილების, რომელიც რეგისტრირებულია საჯარო

კოლონების დაკვალვა

კოლონების დაკვალვა

კოლონების ( ღერძების ) დაკვალვა წარმოადგენს არქიტექტორის მიერ შედგენილი პროექტის შესაბამისად კოლონების ღერძების უზუსტეს მოძიებასა და მათ დაფიქსირებას (დაკვალვას). ღერძების ზუსტი დაკვალვა განსაზღვრავს შენობის სიმყარეს და ხანგრძლივ საექსპლუატაციო ვადას. ამისათვის აუცილებელია დაკვალვა მოხდეს მაღალტექნოლოგიური გეოდეზიური აპარატურის მეშვეობით. საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე

საევაკუაციო ნახაზის დამზადება

საევაკუაციო ნახაზის დამზადება

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ ევაკუაციის გეგმის ნახაზის დამზადებას. აღნიშნული ნახაზის დამადებას ანხორციელებენ ჩვენი სპეციალისტები, რომლებიც დეტალურად აზომავენ სასურველ ობიექტს და დაადგენენ თითოეული ოთახის განლაგებას, რის შემდეგაც ხდება საევაკუაციო გეგმის ნახაზის დამზადება.

საინჟინრო ობიექტების დრონით აეროგადაღება

საინჟინრო ობიექტების დრონით აეროგადაღება

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ, საინჟინრო ობიექტების უპილოტო საფრენი აპარატებით ( დრონებით) აეროგადაღებას. შედეგი, რომელსაც არქიტექტორი ან მშენებელი იღებს დრონით გადაღებისას, შეუძლებელია მიიღოს სხვა რაიმე სახის მეთოდით. ჩვენი პროფესიონალი ოპერატორების მიერ, დრონით სწორად გადაღებული ფოტოსურათები და ვიდეო არის იდიალური საშუალება მაღალი

საკადასტრო აზომვა

საკადასტრო აზომვა

  რა არის კადასტრი საკადასტრო მონაცემები არის მიწის ნაკვეთის საზღვრის, კონფიგურაციის და ადგილმდებარეობის, მასზე არსებული ნაგებობების, მათ შორის ხაზოვანი ნაგებობების, სერვიტუტის ან სხვა სამართლებრივი შეზღუდვის ფარგლების შესახებ გრაფიკულად და ტექსტურად გამოსახული ზუსტი ინფორმაცია. საკადასტრო ინფორმაციის შეგროვება საუკუნეების მანძილზე, როგორც თვისობრივად,

ტოპოგრაფია

ტოპოგრაფია – ტოპოგრაფიული გეგმა

ტოპოგრაფია სამყაროს ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა და იგი არის გეოდეზიიის დარგი, რომლის ამოცანა უზრუნველყოს მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური საფუძვლების გამოყენებით, სხვადასხვა მაშტაბის გეგმებისა და რუკების შედგენა. ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადება წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარ, პრიორიტეტულ მომსახურებას. ტოპოგრაფიული გეგმებისა და რუკების დამზადება ვახორციელებთ

შიდა აზომვა

შიდა აზომვა

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ უძრავი ქონების მაღალი სიზუსტის შიდა აზომვითი ნახაზის დამზადებას. შიდა აზომვითი ნახაზი არის უძრავი ქონების შიდა ფართის ზუსტი აზომვა, რის შემდეგადაც ხდება ფართის დაზუსტება და მზადდება აზომვითი ნახაზი. აზომვითი ნახაზის დამზადებისას აუცილებელია მოხდეს შიდა ფართის თითოეული კედლის,