საევაკუაციო ნახაზის დამზადება

საევაკუაციო ნახაზის დამზადება

კომპანია აეროტექნოლოჯი ჯორჯია გთავაზობთ ევაკუაციის გეგმის ნახაზის დამზადებას.

აღნიშნული ნახაზის დამადებას ანხორციელებენ ჩვენი სპეციალისტები, რომლებიც დეტალურად აზომავენ სასურველ ობიექტს და დაადგენენ თითოეული ოთახის განლაგებას, რის შემდეგაც ხდება საევაკუაციო გეგმის ნახაზის დამზადება.