ტოპოგრაფია – ტოპოგრაფიული გეგმა

ტოპოგრაფია – ტოპოგრაფიული გეგმა

ტოპოგრაფია სამყაროს ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა და იგი არის გეოდეზიიის დარგი, რომლის ამოცანა უზრუნველყოს მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური საფუძვლების გამოყენებით, სხვადასხვა მაშტაბის გეგმებისა და რუკების შედგენა.

ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადება წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარ, პრიორიტეტულ მომსახურებას. ტოპოგრაფიული გეგმებისა და რუკების დამზადება ვახორციელებთ მაღალი სიზუსტის, თანამედროვე გეოდეზიური ტოქნოლოგიების გამოყენებითა და ზუსტი მათემატიკური დამუშავებით, გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მონაწილეობით.

ტოგოგრაფიულ მომსახურებას ვახორციელებთ თანამედროვე შვიცარული Leica_სა და იტალიური Stonexis ბოლო თაობის ჯიპიესისა და ტახეომეტრის გამოყენებით, საჯარო რეესტრის სტანდარტებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების მოთხოვნებისა და სტანდარტების სრული დაცვთ, მათსავე დანერგილ cors_ის სისტემაში. ჩვენთან თანამშრომლობისას თქვენ გემსახურებიან გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რის შედეგადაც უმოკლეს დროში მიიღებთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ჩვენ მიერ დამზადებულ ტოფოგრაფიულ გეგმას გამოიყენებთ ნებისმიერ კერძო თუ სახემწიფო უწყებაში წარსადგენდ. ტოპოგრაფიულ აგეგვმას ვახორციელებთ ნებისმიერი სირთულის რთულად მიუდგომელ ტერიტოტიებზე. საჭიროების შემთხვევაში ვიყებთ ლიდარულ გადაღებას.